Wie zijn we ?

Voorstelling van Green immo

Een unieke onderneming in België

Een aantal vaststellingen ligt aan de basis van de oprichting van Green Immo:

Een logische gevolgtrekking was dat economisch belang en ecologisch belang samengaan, en dat vastgoedontwikkeling zonder optimaal gebruik van primaire hulpbronnen totaal geen zin meer had, noch economisch, noch ecologisch.

Green Immo beoogt de promotie van gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning, en leeft daarbij strenge energieprestatiecriteria na die veel verder gaan dan de huidige eisen die zijn opgelegd door de lokale regeringen. Bovendien moeten de gebruikte materialen in de mate van het mogelijke duurzaam zijn, en dus milieuvriendelijk en recycleerbaar.

De ontwikkelde projecten zijn nieuwbouwprojecten en renovaties van oude en weinig energie-efficiënte gebouwen.

Green Immo werd opgericht in juli 2007, ter gelegenheid van de aankoop van de grond voor het projet "GLOBE" dat op deze website wordt voorgesteld.

De oprichtster, Esther Jakober

esther jakober

Esther Jakober, geboren in 1962, volgde een economische en financiŽle opleiding, waarna ze een ďmodelcarriŤreĒ in de financiŽle wereld uitbouwde. In 2005 verliet ze haar laatste functie in loondienst bij een grote Belgische financiŽle groep met de sterke ambitie een professionele activiteit te starten die waarde zou creŽren voor de hele maatschappij.

Ze benutte een sabbatjaar om te reizen naar zogenaamd moeilijke landen in Latijns-Amerika en een opleiding tot projectontwikkelaar te volgen, waarna ze besloot een bedrijf voor duurzame projectontwikkeling op te starten. Buiten haar professionele activiteiten heeft projectontwikkeling (renovatie, verbouwing van gebouwen) altijd al een zekere interesse bij haar opgewekt en de ecologische klik deed zich voor in landen waar de excessen van onze zogenaamd ontwikkelde maatschappijen in het dagelijkse leven van de lokale bewoners voelbaar zijn. In streken met fantastische landschappen werd overal hetzelfde vastgesteld: gletsjers die smelten, soorten die uitsterven, bossen vernield voor de ongecontroleerde exploitatie van hout of olie, en de verdrijving van de lokale bevolking die daaruit voortvloeit, Ö.

De bouw van gebouwen die het milieu en de beperkte bronnen van onze planeet respecteren lijkt dan ook een vanzelfsprekendheid, dat alles in een reglementaire context die dit soort benaderingen bevordert en economisch mogelijk maakt.

Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be