RETOUR au site web de Green Immo | TERUG naar de website van Green Immo

FR NL

logo_greenimmo.be

Le Projet GLOBE, c'est :
13 appartements et une surface professionnelle à Uccle Globe
PASSIF - ZERO ENERGIE - MATERIAUX DURABLES
Primé bâtiment exemplaire par la Région Bruxelloise
Livraison début 2011
En savoir plus : www.greenimmo.be

TVA / PRIMES / DEDUCTIONS FISCALES

TVA

Comme vous le savez sans doute, à partir du 1er janvier 2011, lors de la vente d'un bien immobilier neuf, la quotité terrain ne sera plus soumise aux droits d'enregistrement (12,5%) mais à la TVA (21%). La mise en application de cette nouvelle fiscalité a enfin été publiée. Pour tout compromis signé avant le 31/12/2010 , ce seront toujours les droits d'enregistrement qui seront dus sur le terrain. Dans le cas des appartements du projet Globe, cela eprésentera une économie de 2% sur le prix de vente.

PRIMES / DEDUCTIONS FISCALES

En dehors de l'économie substantielle en charges énergétiques futures, l'acquisition d'un appartement du projet Globe donne droit à une série de primes et déductions fiscales (prime passive et photovoltaïque, déduction fiscale zéro-énergie et photovoltaique). L'ensemble de ces primes et déductions fiscales représente un avantage situé entre 6% et 13% du prix de vente (l'avantage est inversément proportionnel au prix des appartements)

 


GLOBE Project :
13 appartementen en 1 professionele ruimte in Ukkel
PASSIEF - NULENERGIE - DUURZAAM
Dit project werd bekroond als laureaat van de projectoproep voor voorbeeldgebouwen van het Brusselse Gewest
Oplevering voorzien voor begin 2011
Meer info : www.greenimmo.be

BTW / PREMIES / BELASTINGVERMINDERING

BTW

Zoals u wellicht al weet, zal de grond bij de verkoop van nieuw vastgoed vanaf 1 januari 2011 niet langer onderworpen zijn aan registratierechten (12,5%) maar aan btw (21%). De toepassing van die nieuwe belastingwet werd eindelijk gepubliceerd. Voor ieder voorlopig koopcontract afgesloten voor 31/12/2010 zijn op de grond nog steeds registratierechten verschuldigd. In het geval van de appartementen van het project Globe betekent dat een besparing van 2% op de verkoopprijs.

PREMIES / BELASTINGVERMINDERING

Naast de aanzienlijke besparing aan toekomstige energiekosten geeft de aankoop van een appartement van het project Globe ook recht op een reeks premies en belastingverminderingen (premie passiefconstructie en fotovoltaïsche zonnepanelen, belastingvermindering voor een nulenergiewoning en voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen). Al die premies en belastingverminderingen vormen een voordeel tussen 6% en 13% van de verkoopprijs (de besparing is omgekeerd evenredig met de prijs van de appartementen).

 

Green Immo
112 rue Konkel | 1200 Bruxelles Belgique
Gsm +32 (0)475 23 98 04
Email info@greenimmo.be | Site internet www.greenimmo.be

Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de Green Immo adressez nous votre demande par email avec "désinscrire" en objet. Als u niet langer berichten van Green Immo wenst te ontvangen, stuur ons een lege e-mail met "unsubscribe" als onderwerp