Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen


Sinds de jaren ’70 is het vanzelfsprekend, voor een deel van de bevolking, dat de achteruitgang van het natuurlijke milieu en de klimaatveranderingen die we momenteel kennen, verband houden met menselijke activiteiten.

De eerste top van de Verenigde Naties over mens en milieu vond plaats in 1972 in Stockholm. Uit dit tijdperk dateert de instelling van de meeste ministeries van Leefmilieu. De Noorse eerste minister, mevrouw Brundtland, stelde een essentieel verslag voor waarin de notie duurzame ontwikkeling voor het eerst werd gebruikt. Volgens haar definitie is “duurzame ontwikkeling een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”

Het concept duurzame ontwikkeling steunt op 3 principes :

Duurzaam bouwen, zoals Green Immo het ziet, steunt uiteraard op deze principes, maar gaat verder dan de duurzaamheid van het gebouw alleen. Een duurzame woning kan pas duurzaam worden genoemd indien de bewoners ook een zekere levenskwaliteit kunnen genieten. Daarom wil Green Immo dit concept duurzaamheid invoeren met oog voor de verschillende aspecten ervan :Green Immo - 112 rue Konkel - 1200 Bruxelles Belgique - info@greenimmo.be